• خرید سوالات استرس

  0 review(s) | Add your review

  ما در ویدیوی شوک عصبی در یوتیوب ( لینک ویدیو را بگذارید)  در مورد این مشکل مفصل صحبت کرده ایم.

  $50.00
     
 • خرید سوالات دیگر بیماری‌ها

  0 review(s) | Add your review

  توجه مهم: برای هر بیماری دیگری ،

  $50.00
     
 • خرید سوالات زانودرد

  0 review(s) | Add your review

  زانودرد یکی از شایع ترین بیماریها می باشد که اکثرا تشخیص غلط برای این بیماری داده می شود. برای پیدا کردن علت بیماری خود این پرسشنامه را حتما بخرید.

  $50.00
     
 • خرید سوالات سردرد

  0 review(s) | Add your review

  سردرد یکی از شایع ترین بیماریها می باشد که اکثرا تشخیص غلط برای این بیماری داده می شود. برای پیدا کردن علت بیماری خود این پرسشنامه را حتما بخرید.

  $50.00
     
 • خرید سوالات کمردرد

  0 review(s) | Add your review

  کمردرد یکی از شایع ترین بیماریها می باشد که اکثرا تشخیص غلط برای این بیماری داده می شود. برای پیدا کردن علت بیماری خود این پرسشنامه را حتما بخرید.

  $50.00
     
 • خرید سوالات یبوست

  0 review(s) | Add your review

  یبوست یکی از شایع ترین بیماریها می باشد که اکثرا تشخیص غلط برای این بیماری داده می شود. برای پیدا کردن علت بیماری خود این پرسشنامه را حتما بخرید.

  $50.00